Psikoloji Staj
Programı

Paradoks Psikoloji

Psikoloji Staj Programı ile alanınızda uzmanlaşmaya başlayın.

Güncel Tarih : 29 Haziran – 7 Ağustos

staj programı

Psikoloji Staj Programı HAKKINDA

Paradoks Psikoloji olarak, geleceğin başarılı psikolog ve psikolojik danışmanlarını yetiştirmek ve onların kariyerlerine sağlam bir temel oluşturabilmek adına sunduğumuz Psikoloji Staj Programı, öğrencilere benzersiz bir öğrenim deneyimi sunmayı hedeflemektedir. Psikoloji , Pdr alanında kendilerini geliştirmek isteyen lisans veya yüksek lisans öğrencilerini ağırlayarak, teorik bilgilerini pratik uygulamalarla birleştirme şansı veriyoruz.

Programın Hedefleri

Klinik Deneyim: Stajyerlerimiz, kendi alanlarında gerçek danışanlarla çalışma fırsatı bulacaklar. Klinik deneyim, bireysel danışmanlık ve grup çalışmaları gibi çeşitli uygulamalar üzerinden, teorik bilgilerini günlük uygulamalara dönüştürme şansını yakalayacaklardır. Bu, katılımcılarımızın mesleki becerilerini hızla geliştirmelerine olanak sağlayacaktır.

Süpervizyon ve Rehberlik: Stajyerlerimiz, alanında deneyimli psikologlardan oluşan bir mentor ekibi tarafından destekleneceklerdir. Bireysel görüşmeler, değerlendirmeler ve düzenli geri bildirimlerle, öğrencilerimizin kişisel ve profesyonel gelişimlerine katkıda bulunacaklardır. Ayrıca, ekibimiz kariyer planlaması, etik sorunlar ve mesleki zorluklar konusunda rehberlik sunacaklardır. Süpervizyon sürecine sadece mezun olan katılımcılarımız başlayabilecekler, mezun olmayan katılımcılarımızın ise hakları saklı tutulacaktır, süpervizyon sürecinde gerçek danışanlar kurumumuz tarafından sizlere yönlendirilecek ofis ortamı sağlanacak ve haftalık olarak süpervizör tarafından geri-dönüt ve desteklemeler ile seansların devam ettirilmesi sağlanacaktır. Bu sayede gerçek bir danışan ile gerçek bir mekanda seans deneyimini birinci elden deneyimleyerek mesleki olarak kendinize bir çok beceri katmış olacaksınız.

Çeşitli Çalışma Ortamı: Paradoks Psikoloji, geniş bir yelpazede uzmanlık alanlarına sahip bir ekip sunmaktadır. Stajyerler, klinik psikoloji, bireysel danışmanlık, eğitim psikolojisi gibi farklı alanlarda deneyim kazanma şansına sahip olacaklardır. Bu, katılımcılarımızın ilgi alanlarına uygun bir uzmanlık geliştirmelerine yardımcı olacaktır.

Eğitim ve Seminerler: Psikoloji Staj Programı, düzenli olarak düzenlediğimiz özel seminerler ve eğitimlerle desteklenmektedir. Psikoterapi hakkında en güncel bilgilere erişim sağlamak adına düzenlenen bu eğitimler, stajyerlerimizin bilgi birikimlerini sürekli olarak güncel tutmalarına yardımcı olacak ve mesleki ağlarını genişletmelerine katkı sağlayacaktır. Eğitim sürecimizdeki içeriklerimiz yoğunluklu olarak role-play uygulama beceri eğitimleri şeklinde gerçekleştiği için katılımcılarımız eğitimden maksimum verim elde edeceklerdir.

Belge ve Sertifikalandırma : Program kapsamında verilen eğitimler için uygulayıcı sertifikası ve katılım sertifikası düzenlenecektir, ayrıca aldığınız her eğitim için isteğe bağlı bir şekilde üniversite onaylı e-devlette sorgulanabilen uygulayıcı sertifikasını da alabilirsiniz. Ayrıca staj programı kapsamında süreç sonunda staj belgesi de düzenlenecektir.

Program İçeriği

1.Psikoterapide İlk görüşme teknikleri
2.Bilgi onam formu
3.Anamnez-Öykü alma
4.Terapötik becerilerin psikoterapi sürecinde uygulanması
5.Psikoterapide danışanın sorunun anlaşılması ve sorunun özelliklerinin
belirlenmesi
6.Psikoterapide amaç belirleme teknikleri uygulamaları
7.Psikoterapide müdahale seçimi , ödev ve sonlandırma
8.Bilişsel Davranışçı terapi’nin temelleri ve ilkeleri
9.Bilişsel davranışçı terapide yaşam öyküsü anketi uygulaması
10.Bilişsel davranışçı terapide değerlendirme seansı ve yapısı
11.Bilişsel davranışçı terapide ilk seans ve sonrası yapı ve biçim
12.Bilişsel davranışçı terapide kullanılan teknikler ve uygulamalı roleplay
13.Bilişsel davranışçı terapide ödevlerin kullanımı ve sonlandırma oturumu yapısı
14.Yetişkinlerle psikoterapide kullanılan Teknikler ve uygulamaları
15.Kayıp ve Yas Danışmanlığı Uygulayıcı Eğitimi
16.Terapide kullanılan ölçek ve formların tanıtılması
17. Ergen ve Gençlerle Terapi Uygulayıcı Eğitimi
18. Çözüm Odaklı Terapi Uygulayıcı Eğitimi
19. MMPI Test Eğitimi
20. Süpervizyon Eşliğinde Gerçek Terapi Deneyimi

1.Psikoterapide İlk görüşme teknikleri
2.Bilgi onam formu
3.Anamnez-Öykü alma
4.Terapötik becerilerin psikoterapi sürecinde uygulanması
5.Psikoterapide danışanın sorunun anlaşılması ve sorunun özelliklerinin belirlenmesi
6.Psikoterapide amaç belirleme teknikleri uygulamaları
7.Psikoterapide müdahale seçimi , ödev ve sonlandırma
8.Ön görüşme formlarının incelenmesi
9.Danışanın problemini kavramsallaştırma
10.Seansa gelen danışan ile ilk temas süreci
11.Johari Penceresi tekniği
12.Duygusal Odaklanma Tekniği
**İlk görüşme eğitimi sürecinde her katılımcı aktif bir şekilde role-play yaparak ilk seans sürecini deneyimleyecek ve eksiklikler, beceriler role-play sonunda değerlendirilecektir.
** Psikoterapide İlk Görüşme Teknikleri Uygulayıcı Eğitimi Uygulayıcı Belgesi Verilecektir.

 • Bilişsel Davranışçı terapi’nin temelleri ve ilkeleri
 • Bilişsel davranışçı terapide yaşam öyküsü anketi uygulaması
 • Bilişsel davranışçı terapide değerlendirme seansı ve yapısı
 • Bilişsel davranışçı terapide ilk seans ve sonrası yapı ve biçim
 • Bilişsel davranışçı terapide kullanılan teknikler ve uygulamalı roleplay
 • Bilişsel davranışçı terapide ödevlerin kullanımı ve sonlandırma oturumu yapısı
 • Akılcı Duygusal Davranışçı Terapi

**Eğitim esnasında her teorik eğitim sonrasında örnek seans görüşmeleri ile role-play beceri çalışmaları yapılacaktır.
** Bu eğitim sonrası katılımcı sertifikası verilecektir.

Modül 1:
Yetişkinlerde Kayıp ve Yas Süreci ile Çalışmak
Yası Anlamak
Yasla ilgili bilinen doğru ve yanlış kalıpları tanımak
Danışanın Karmaşık Yasını Ayırt Etme İpuçları
Yas Danışmanlığı Nedir? Faydalı teknikler, danışanı değerlendirme, anahtar sorular, riskleri belirleme
Vaka örnekleri ve Etkinlikler
Modül 2:
Yas sürecinde kullanılan tekniklerin detaylıca işlenmesi (boş sandalye,mektup yazma, anı kutusu,çift sandalye, öykü yazma vb)

**Kayıp ve Yas Eğitimin’in Uygulayıcı Belgesi Verilecektir.

 

  • Sistematik Duyarsızlaştırma
  • Düğmeye Basma Tekniği
  • Paradoksal Niyet (Çorbaya Tükürme) Tekniği
  • Mış Gibi Yapma Tekniği
  • Kendini Yakalama Tekniği
  • Güvenli Yer Uygulaması
  • Rol Değişimi Tekniği
  • Mucize Soru Tekniği
  • Ölçeklendirme Tekniği
  • Videoda İzleme Tekniği
  • Etkinlik Planlama
  • Sosyal Ağlar Geliştirme
  • Küçük Notlar
  • Rol Değişimi Tekniği
  • Beier Cümle Tamamlama Testi
  • Mayın Tarlasını Temizleme
  • Bilinçli Farkındalık
  • Metaforlar
  • Yol Haritam Tekniği
  • Akılcı Duygusal Hayal Kurma Tekniği
  • Utancın Üstüne Gitme Çalışmaları Tekniği
  • ”Orada Kal” Tekniği
  • Alternatif Öyküler ve Yeniden Yazma
  • Yasın Acısını Yaşama Tekniği
  • Johari Penceresinin Psikoterapiye Uyarlaması
 • Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi Nedir?
 • Çözüm Odaklı Terapinin Tarihçesi, Gelişimi ve Uygulama Alanları.
 • Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapinin Temel Prensipleri ve Kullanım Alanları
 • İlişki Kurma, Problem Dinleme, Yeniden Çerçeveleme, Övgü, İstisnaları Belirleme, Amaç Belirleme, Mucize Sorular, Derecelendirme, Çözüm Geliştirme, Değişimi Fark Etme
 • Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi Teknikleri
 • Motivasyon Yöntemleri ile Danışanı Değişime Hazırlama
 • Değişim Basamakları ve Cesaretlendirme
 • Problemi Somutlaştırma
 • Bireysel Uygulamalar ve Tekniklerin Uygulanması
 • Vaka Analizleri
 • Role Play Çalışmaları

 

  • MMPI testinin kullanım amacı
  • MMPI uygulamak için gerekli şartlar
  • Test maddelerinin incelenmesi
  • MMPI geçerlilik alt testleri
  • MMPI psikopatoloji alt testleri
  • Hipokondriazis, Depresyon, Histeri, Antisosyal Kişilik Bozukluğu, Paranoya, Anksiyete, Okb , Şizofreni ve Hipomani tanı kriterleri
  • Test uygulama
  • Bilgisayar destekli Excel MMPI Değerlendirme Programı
  • Örnek geçerlik test sonuç grafiklerinin değerlendirilmesi
  • Kişilik profili değerlendirilmesi
  • Psikopatoloji alt testlerinin değerlendirilmesi
  • Uygulamalı test sonuçlarının yorumlanması
  • Test sonuçlarının bütünsel değerlendirilmesi
  • Örnek raporların incelenmesi
  • Uygulamalı rapor yazılması
  • Rapor teslimi ve sunum şartları

Diğer Detaylar

Sertifika Alma Şartı : Yüzde seksen derslere katılmak  uygulama yapmak (uygulama : roleplay, beceri ve teknik çalışmalarına aktif bir şekilde katılmak ) ve eğitim esnasında eğitmenler tarafından verilen uygulama ve ödevlendirmeleri tamamlamak.

Katılımcıların eğitim süresince deneyime ve paylaşıma açık olması katılımcıların programdan alacağı verimi artıracaktır.

Programdan sonra alacağınız sertifikaları sertifika.paradokspsikoloji.com web adresinden sorgulayabilirsiniz.

Lisans düzeyinde mezun olmuş olan katılımcılarımız eğitim sonrası alacakları belgeler ile danışan görmeye rahatlıkla başlayabilirler.

 Eğitime Katılabilecekler : Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık” Bölümünden lisans ya da yüksek lisans seviyesinde mezun olanlar ile bu bölümlerin 3. ve 4. sınıf öğrencileri, “Psikoloji” Bölümünden lisans ya da yüksek lisans seviyesinde mezun olanlar ile bu bölümlerin 3. ve 4. sınıf Öğrencileri.

staj programı

Kesin kayıt değildir, kaydınızı oluşturduktan sonra tarafınıza ulaşılacaktır.

Psikoloji Staj Programı Detayları

Eğitim Başlangıç Tarihi:

29 Haziran

Eğitim Süresi:

7 Hafta

Eğitim Yeri

Paradoks Psikoloji Bestekar Ofisi

Kontenjan

8

Katılımcılarımızın Bazılarının Yorumları

Psikoloji Eğitimlerimiz

Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi

Prof.Dr. Zeynep Karataş Eğitmenliği ile bdt eğitimi Paradoks Psikoloji'de

Uygulamalı Psikoloji Staj Programı

Ankara'da yüz-yüze uygulamalı psikoloji staj programı Paradoks Psikoloji'de

Çift Terapisi Uygulayıcı Eğitimi

Prof.Dr. Özlem Tagay Eğitmenliği ile Çift Terapisi Uygulayıcı Eğitimi Paradoks Psikoloji'de

Oyun Terapisi Eğitimi

Nedim Toker eğitmenliğinde yüz-yüze Ankara'da uygulayıcı oyun terapisi eğitimi Paradoks Psikoloji'de

İleri Düzey Psikoloji Eğitimleri ve Süpervizyon Programı

Derinlemesine Öğrenin ve Mesleki Zirveye Ulaşın!

psikoloji eğitimleri çözüm odaklı terapi

Çözüm Odaklı Terapi Eğitimi

Prof.Dr. Özlem Tagay Eğitmenliği ile Çözüm Odaklı Terapi Eğitimi Paradoks Psikoloji'de